Thói quen

Sinh viên và người đi làm cùng thay đổi thói quen

2 lớp người lớn, tỉ lệ thực hiện thói quen mỗi ngày là 70%. Con số đó là khá tốt và khả năng cao là giúp các bạn tạo nên thói quen mà các bạn mong muốn. Nhưng so với con số 95% hoàn thành từ lớp của các em sinh viên, hình như có gì đó sai sai ở đây nhỉ?