Hiểu mình, Phim

Coco và bài học cuộc đời.

Quá khứ là cái đã qua, những chuyện đau khổ hoặc khó khăn thì đã diễn ra, nhưng năng lượng tiêu cực của nó vẫn còn đó. Nếu muốn có một hiện tại tương đẹp thì bằng nhiều phương pháp khác nhau, chúng ta phải xóa bỏ được năng lượng tiêu cực trong quá khứ.

Sách, Sống chậm, Thói quen

Lợi ích đọc sách

Một trái tim tốt không chỉ là trái tim với nhịp tim đập đều đặn, đó còn là trái tim biết cảm thông, yêu thương và sẻ chia. Đó là trái tim biết vui rộn ràng vì những điều giản dị, cũng là trái tim có thể thổn thức vì những liên kết giữa người với người, đó cũng là trái tim tràn ngập tình yêu trước âm nhạc, hội họa, cuộc đời. Mà để trái tim trải nghiệm những điều đó, việc đọc vẫn là chuyện hiển nhiên như hít thở khí trời. Mặc dù việc hít thở khí là dành cho phổi chứ không phải cho tim.