Hiểu mình, Tarot

Tháng 9 nói với bạn điều gì? – Thông điệp Tháng 9 từ Tarot

Mình cũng chẳng biết là mình đang sâu tới mức nào, hay cũng đang nổi lềnh bềnh. Nhưng dù sao thì, mình cũng có thể hài lòng vì những Reader mà mình đã hướng dẫn, ít nhất là các bạn ấy có được trang bị về đạo đức nghề nghiệp để tự bảo vệ mình, hoặc ít nhất là tránh được sự tham lam từ đám đông cuồng nhiệt mang lại.