Thói quen

Thói quen viết lách – làm sao để viết được nhiều?

Ở Việt Nam, tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ là rào cản trong việc tiếp cận tri thức của thế giới, nhưng nếu cứ mãi thấy bản thân thua thiệt, đổ lỗi cho người này người kia thì đến bao giờ chúng ta mới tiếp cận được nguồn tri thức trong trẻo kia?

Thói quen

Đừng hứng, hãy quen

Vậy mình mới nói, thời điểm tuyệt vời, lí tưởng, hợp lí, chuẩn khoa học nhất là ngay bây giờ. Bạn không cần chờ đến thi đại học xong, tốt nghiệp, cuối tuần, sinh nhật, năm mới hay bất kì dịp nào cả. Hãy bắt đầu ngay khi bạn có thể, mà thông thường thì giây phút này, chính là thời điểm có thể của bạn đó.