Sống chậm

Ở Làng Mai

Ở Làng, thứ hai được gọi là ngày làm biếng. Là ngày không có thời khóa, ai muốn làm gì thì làm, muốn ngủ dậy lúc mấy giờ cũng được, ăn lúc mấy giờ cũng được. Nên sáng nay mình dậy muộn, nướng tới 6h mới dậy.