Sống chậm

Diễn viên Alex – Thiền ở Làng Mai

Alex chia sẻ rằng thiền định chính là cách để giúp anh vượt qua được nhiều phiền não và sợ hãi. Có một hôm bỗng anh sợ chết, sợ một cách kinh hoàng. Thay vì chạy trốn, anh bắt đầu ngồi thiền, bắt đầu thấy được nhưng suy nghĩ sợ hãi ấy chạy lên chạy xuống liên tục trong suy nghĩ.

Hiểu mình

“Sinh nhật là một ngày đáng chúc mừng”

Tụi mình chẳng bao giờ phải chờ đợi, tình yêu thương là thứ được thể hiện hằng ngày qua hành động, lời nói và sự quan tâm lẫn nhau trong cuộc sống. Vợ mình có thể dành thời gian làm bất kì những gì mình muốn vào bất kể thời gian nào, và ngược lại mình cũng thế. Vậy nên đâu cần ngày lễ hay dịp gì?

Sống chậm

Tâm bệnh hay là thân bệnh

Phần lớn bệnh tật chúng ta có, là tâm bệnh, là sự ghen ghét, đố kị, tham lam, ích kỉ…đó. Hiểu về tâm, rồi thân mới có hướng đi mà giải thoát.