Hiểu mình

Mỗi ngày một ít bụi

Đọc xong thì có người sẽ tìm mọi cách để bảo vệ sức khỏe, có người thờ ơ, có người tìm nơi khác mà sống, có người đấu tranh quyết liệt. Lựa chọn nào cũng được. Vì đây là cuộc sống của bạn mà.

Hiểu mình, Hướng nghiệp, Sống chậm

Mình có thật nhiều thời gian

Điều không ổn duy nhất là xã hội này đã quá mất cân bằng, khoảng cách thu nhập các ngành nghề đã vô cùng khác nhau. Mình tin là những cô lao công, những chú làm vệ sinh môi trường cũng chỉ mong muốn kiếm được vừa đủ, nhưng thật sự là khó lắm.