Hiểu mình

Cái giá của sự cô đơn

Nhìn vào nội tâm đôi khi là sự chắc chắn, đôi khi là sự bình yên. Cũng là những lúc không chắc chắn, bấp bênh và vô định. Là những khoảng trôi lững thững, là những lúc muốn tránh xa hết những thứ diêm dúa lòe loẹt, là thấy thương cho thế giới vì đã bị hủy hoại bởi loài người ngu dốt.