Hiểu mình, Hướng nghiệp, Tarot

Tự sự của một Tarot Reader (P2)

Càng đọc nhiều, càng học nhiều, càng trải nghiệm nhiều thì mình nhận thấy nhu cầu chứng minh cho những người không tin, giải thích cho những người không muốn hiểu đã giảm dần theo thời gian. Mình chỉ cần nghiêm túc với bản thân, dành thời gian cho những người thực sự muốn học, muốn hành là được. Phần còn lại của thế giới, đã có những người khác lo.