Hiểu mình, Phim

Coco và bài học cuộc đời.

Quá khứ là cái đã qua, những chuyện đau khổ hoặc khó khăn thì đã diễn ra, nhưng năng lượng tiêu cực của nó vẫn còn đó. Nếu muốn có một hiện tại tương đẹp thì bằng nhiều phương pháp khác nhau, chúng ta phải xóa bỏ được năng lượng tiêu cực trong quá khứ.

Phim

Captain Fantastic – Đội trưởng bố chất lầy

Bọn trẻ được học và trang bị quá nhiều kiến thức hay ho, bổ ích. Nhưng người bố lại quên mất chuẩn bị tinh thần và kĩ năng cho những đứa con của mình khi quay trở lại xã hội được gọi là văn minh ngoài kia.