Hiểu mình, Hướng nghiệp, Trò chuyện bình an

Dạy học cho mấy đứa nhỏ nhỏ

Kiên nhẫn với người khác, là một trong những bài học trưởng thành mà mình thấy ấn tượng trong thời gian qua. Mỗi người có một lộ trình phát triển. Và mình với vai trò là người dẫn đường, chỉ nên giúp họ bắt đầu bước đi, không ép đi nhanh hơn, cũng không chê bai nếu họ đi chậm hơn, để họ là họ, đi con đường của họ, mình chỉ là người quan sát bên đường

Hiểu mình, Hướng nghiệp, Tarot

Tự sự của một Tarot Reader (P2)

Càng đọc nhiều, càng học nhiều, càng trải nghiệm nhiều thì mình nhận thấy nhu cầu chứng minh cho những người không tin, giải thích cho những người không muốn hiểu đã giảm dần theo thời gian. Mình chỉ cần nghiêm túc với bản thân, dành thời gian cho những người thực sự muốn học, muốn hành là được. Phần còn lại của thế giới, đã có những người khác lo.