Hiểu mình, Hướng nghiệp

Trưởng thành mà không sóng gió ư? Làm sao?

Hồi đó, mình là sinh viên năm 3, chuyên ngành Marketing, chẳng hiểu lấy đâu ra sinh lực, cảm hứng mà mình đã tổ chức cả trăm buổi training nội bộ cho CLB Your Club của ĐH Mở. Đều như bắp, mỗi tuần mình đều nghĩ ra, tạo ra, bắt chước, mò ra một nội dung rất hay, rất hài và đầy tính tương tác. Không hề thấy mệt, không hề thấy áp lực, chỉ thấy một nguồn năng lượng sáng tạo vô tận được sinh ra để phục vụ và truyền cảm hứng cho các em nhỏ trong CLB.

Hiểu mình, Hướng nghiệp

Monday Syndrome

Ngày xưa còn là sinh viên, thì chắc đa phần đứa nào cũng ước mong có được công việc sau khi ra trường. Một công ty thiệt bự, lương cao, vị trí tốt để được bạn bè, người thân nể trọng. 4 năm đi làm thời sinh viên với 2 năm đi làm thời sau khi ra trường, mình biết là chúng ta có nhiều lựa chọn hơn