Trò chuyện bình an

“Em hay làm mẹ giận”

Với người thân, em phải hiểu về Ego của mình trước, rồi từ từ điều chỉnh với người thân của mình. Đừng mong đợi mọi thứ sẽ ổn ngay lập tức, đừng mong đợi là người thân sẽ thay đổi. Mọi thứ sẽ ổn hơn rất nhiều từ khi em nhận thức được những căn phòng trống trong bản thân của mình cái đã.