Hiểu mình, Hướng nghiệp

Trưởng thành mà không sóng gió ư? Làm sao?

Hồi đó, mình là sinh viên năm 3, chuyên ngành Marketing, chẳng hiểu lấy đâu ra sinh lực, cảm hứng mà mình đã tổ chức cả trăm buổi training nội bộ cho CLB Your Club của ĐH Mở. Đều như bắp, mỗi tuần mình đều nghĩ ra, tạo ra, bắt chước, mò ra một nội dung rất hay, rất hài và đầy tính tương tác. Không hề thấy mệt, không hề thấy áp lực, chỉ thấy một nguồn năng lượng sáng tạo vô tận được sinh ra để phục vụ và truyền cảm hứng cho các em nhỏ trong CLB.

Thói quen

Sao mà viết được nhiều thế?

Ở Việt Nam, tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ là rào cản trong việc tiếp cận tri thức của thế giới, nhưng nếu cứ mãi thấy bản thân thua thiệt, đổ lỗi cho người này người kia thì đến bao giờ chúng ta mới tiếp cận được nguồn tri thức trong trẻo kia?

Thói quen

Đừng hứng, hãy quen

Vậy mình mới nói, thời điểm tuyệt vời, lí tưởng, hợp lí, chuẩn khoa học nhất là ngay bây giờ. Bạn không cần chờ đến thi đại học xong, tốt nghiệp, cuối tuần, sinh nhật, năm mới hay bất kì dịp nào cả. Hãy bắt đầu ngay khi bạn có thể, mà thông thường thì giây phút này, chính là thời điểm có thể của bạn đó.