Hiểu mình, Sống chậm

Hạnh phúc đích thực

Đó là lần đầu tiên mình thấy chim chuyền cành và thấy rõ nó đang hút mật từ một bông hoa của cây hoa ban nở quanh năm. Thực ra nó vẫn ở đó dù có mình hay không, nhưng vì mình chẳng bao giờ cho bản thân dừng lại một giây phút nào để cảm nhận cuộc sống.