Giao tiếp, Hiểu mình, Sống

Mình thích vợ mình im lặng

Khi mà bạn yêu được mình, thương được mình, người bạn tỏa ra một sự dịu dàng hay ho lắm. Khiến người khác cũng muốn được bước vào thế giới của bạn, chia sẻ thế giới ấy với bạn.