CHÀO BẠN, MÌNH LÀ VUI LÊN

Ahapy man là một chiếc blog nho nhỏ của mình. Bạn đừng nhầm là ahaPPy man nha. Mình là ahaPy man thôi.

Ở đây, mình chia sẻ cùng bạn những điều nho nhỏ trong cuộc sống của mình.

ĐẾN TỪ TRƯỜNG VUI LÊN

Là trường học có tên là Vui Lên đó bạn. Nhiều bạn hay nhầm lẫn mình tên Trường bí danh là Vui Lên.

Trường Vui Lên là nơi mình gửi gắm những nghiên cứu, trải nghiệm, kinh nghiệm và cả những suy ngẫm của mình về việc thấu hiểu và giải phóng bản thân. Để mỗi học viên có được tiền đề hướng đến sự tự do từ trong bản chất của mỗi người, chứ không mù quáng và tin lầm vì cái thấu hiểu bản thân còn quá ít.

Hành trình này của mình đến nay đã hơn tám năm. Trước đó là những lớp học nho nhỏ, những lần chia sẻ cộng đồng, và cách đây hơn hai năm là trường Vui Lên đó.

Khi cả thế giới ai cũng tranh nhau nói thì ngồi im lại nghe ông VL kể chuyện sẽ thấy đời đơn giản vui tươi hơn. Nhận ra là người giỏi hổng cần phải nói nhiều thể hiện nhiều mà học viên vẫn bu theo tháng này đến tháng khác ông VL ha ;)​
Thùy Vy
Yoga Instuctor
Nếu chọn 3 từ làm key word cho anh VL, mình chọn: tử tế, chân thành, tích cực. Nếu chọn tiếp 3 từ làm key word cho các khóa học của anh, mình chọn: chất lượng, đa dạng, chi phí quá hợp lý. Và 3 cụm từ làm key word cho trường Vui Lên là: dễ thương, truyền cảm hứng và sống đẹp.
Trang Võ
ĐH Ngoại Thương
Học ở trường Vui Lên được ông Vui Lên thông thái truyền cảm hứng về tinh thần sống lạc quan, tích cực với tràn đầy tình yêu thương cuộc sống. Ông Vui Lên thẳng thắn, vui tánh và hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực có thể mở ra cho bạn những phương cách thoát khỏi lối mòn tư duy hay thói quen sống mòn.
Thanh Tuân
Nhân viên văn phòng